1 augustus 2017

Uniforme definities winkeloppervlakten vastgesteld

In de winkel(vastgoed)markt zijn verschillende begrippen voor oppervlakten in omloop. In de praktijk leidt dit tot onduidelijke situaties. Het retail impulsteam van de Retailagenda heeft daarom uniforme definities opgesteld.

Diverse (officiële) organisaties en dataleveranciers zoals ICSC (International Center of Shopping Centers), Locatus, Detailhandel.info, Kadaster, BAG (Basisregistraties Adressen en Gebouwen) en NEN hanteren verschillende bronnen en definities. Denk aan Bruto vloeroppervlak (BVO), Verhuurbare vloeroppervlak (VVO) en Winkelvloeroppervlak(WVO). In de praktijk leidt dit tot de nodige spraakverwarring met geschillen tot aan de Raad van State aan toe. Want als er wordt gesproken over nieuwbouw of uitbreiding of reductie van het winkelareaal, over welke meters gaat het dan?

Om effectief plannen te kunnen maken, is het van belang dat iedereen dezelfde begrippen gaat hanteren. In het kader van de Retailagenda is onder leiding van de NRW en de IVBN een werkgroep met marktpartijen samengesteld die de uniforme definities hebben opgesteld.
Download hier de notitie ‘Vaststelling uniforme definities winkeloppervlakten‘.

De meest gangbare definities en gebruikers
In deze notitie zijn de belangrijkste uitkomsten verwoord. De uniforme definities voor het duiden van winkeloppervlakten zijn als volgt opgesteld:

In de notitie zijn deze begrippen nader toegelicht. Daarbij staat aangegeven in welke situatie ze worden gebruikt en door wie (overheden, eigenaren, ontwikkelaars, makelaars, taxateurs, consultants en retailers).

BVO: NEN 2580 als basis
Voor het BVO geldt oppervlaktenorm NEN 2580 als basis voor het definiëren van het bepalen van de oppervlakte en inhoud van een gebouw. De NEN 2580 is dé Nederlandse norm voor het definiëren van het bepalen van de oppervlakte en inhoud van een gebouw. De norm is opgesteld door de Nederlandse normcommissie ‘oppervlakte – en inhoudsbepaling van onroerende zaken’, waarin vertegenwoordigers van diverse brancheorganisaties zitting hebben (NVM, VBO, NEPROM, IVBN, RGD, NVBK en Vereniging De Vierkante Meter). Deze norm is ontwikkeld en gepubliceerd door NEN.
Gebruikers van de norm zijn onder andere makelaars, taxateurs, architecten, eigenaren van gebouwen (zoals institutionele beleggers), vastgoedadviseurs en de overheid (Rijk en gemeenten). De NEN 2580 wordt niet alleen nationaal maar ook in Europees verband en afgestemd en verankerd (normcommissie 351290 ‘Property Appraisal, Costs and Operation’ en normsubcommissie 35129003).

Koppeling (BVO) NEN 2580 met VVO en WVO
Locatus is de belangrijkste leverancier van (oppervlakte)data over winkels, winkelgebieden en winkelpassanten. Locatus registreert het Winkelvloeroppervlak (WVO). WVO wordt veelvuldig gebruikt in de winkel(vastgoed)markt als het gaat om het in kaart brengen van winkelmeters. Voor taxaties en huurcontracten is Verhuurbare vloeroppervlak (VVO) de geijkte maatstaf.
De ambitie van de werkgroep is om (BVO) NEN 2580 met VVO en WVO te koppelen. Dit impliceert dat er vaste ‘omrekenregels’ worden vastgesteld om op hogere aggregatieniveaus metrages om te rekenen. Niet alleen voor winkels, maar ook andere publieksvoorzieningen zoals horeca. Op objectniveau kan/zal er sprake blijven van maatwerk.

Vervolgstappen/acties 2017
Voor dit jaar staat er een aantal vervolgstappen gepland:

Meld je aan en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen in Ons Retailland

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.